Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ 2013-2014
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
«ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ   ΑΙΤΗΣΕΩΝ    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ  2013-2014»
        Σε  συνέχεια  της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3403/11-2-2013 προσκλήσεως του Δημάρχου  Αλμωπίας προς φορείς, συλλόγους και οργανώσεις,που εδρεύουν στα όρια του Δήμου, καθώς επίσης και σε δημότες,  προκειμένου να εκδηλώσουν  το ενδιαφέρον  τους, για  συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, που πρόκειται να   συσταθεί  στο Δήμο για την περίοδο 2013-2014,  βάσει των διατάξεων του άρθρου  76   του Ν. 3852/2010, σας γνωστοποιούμαι ότι  η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων  παρατείνεται μέχρι και την  Τρίτη   5  Μαρτίου 2013.
         Παρακαλούνται όσοι  ενδιαφέρονται, να καταθέσουν αίτηση στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου  του Δήμου, στο ισόγειο του Δημοτικού καταστήματος, όπου υπάρχουν και σχετικά έντυπα αιτήσεων.
         Οι  φορείς να προτείνουν, με σχετικό έγγραφό τους, προς  το Δημοτικό Συμβούλιο, τους  εκπροσώπους του φορέα τους (έναν τακτικό και έναν αναπληρωτή), με τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας,  Fax ή email), για να συμμετάσχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.
          Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου, να αναρτηθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου και να αποσταλεί με email  σε όλες τις τοπικές εφημερίδες.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΠΑΣΟΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: